Om Forskarskolan

På grund av rådande pandemi har vi valt att avvakta med att öppna upp för anmälan till Forskarskolan 2021. Vi håller tummarna för att vi ska kunna genomföra Forskarskolan i sommar, men läget är tyvärr ännu osäkert. Mer information kommer längre fram. Vi kommer att skicka ut information till lärare när vi vet mer.

Om du är intresserad av att delta i Forskarskolan 2021 men är osäker på om din lärare finns med på våran mejllista kan du be denne skicka ett mejl till kontakt@forskarskolan.se för att försäkra dig om att informationen når er. Tillsvidare ber vi er att hålla tummarna med oss och följa de allmänna råd som gäller.

Forskarskolan i Karlskoga är ett naturvetenskapligt läger som vänder sig till dig som går andra året på ett naturvetenskapligt gymnasieprogram i Mellansverige. Föreläsningar av professorer och doktorander varvas med lekar och laborationer. Hela veckan är gratis.

Målet med lägret är att du ska få en inblick i hur det är att forska, och kanske att locka dig till fortsatta studier på universitet och högskolor. Fokus ligger på att det ska vara kul samtidigt som vi lär oss lite naturvetenskap. Forskarskolan drivs av doktorander från Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Sveriges lantbruksuniversitet samt universiteten i Stockholm, Linköping och Örebro. Doktoranderna håller i varsitt grupprojekt som eleverna väljer bland första dagen på lägret. Under de kommande dagarna så varvas laborationer med föreläsningar, diskussioner, mat och gruppbyggande aktiviteter. Grupparbetena redovisas vid veckans slut både muntligt och skriftligt men några prov förekommer inte. Är du nyfiken på hur forskarveckan är upplagd kan du kolla på 2019-års schema här.

Alla uppmanas att söka! Vi har inga betygskrav utan vill ha med alla som tycker det är skoj med naturvetenskap!

Om du vill sprida information om forskarskolan på din skola så finns en poster att ladda ner här.

 

Frågor? Hör gärna av dig till kontakt@forskarskolan.se