Historik

Naturvetenskapliga Forskarskolan är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet, Chalmers tekniska högskola, Linköping universitet, Uppsala universitet, Örebro Universitet, stiftelsen Alfred Nobels Björkborn samt AkzoNobel. Initiativet till Naturvetenskapliga Forskarskolan i Karlskoga togs av professorerna Jan Wersäll och Torbjörn Norin tillsammans med representanter för AB Nobel Industrier och Alfred Nobels Björkborn i Karlskoga 1986.

Målsättningen med forskarskolan är intressera ungdomar för naturvetenskap. Vi vill sprida information om vad forskning är, hur en forskare arbetar och nyttan med forskning. Vi hoppas även på att väcka ett intresse samt förbereda eleverna för fortsatta studier inom naturvetenskap.

Forskarskolan genomförs som en veckas intensivkurs. Förmiddagarna fyllda med föreläsningar av varierande innehåll som åtföljs av grupparbeten i form av praktiska laborationer handledda av doktorander från de arrangerande högskolorna. Laborationerna genomförs på Möckelngymnasiet i Karlskoga. Grupparbetena redovisas vid veckans slut både muntligt och skriftligt men något prov förekommer inte.

Vi utlovar en rolig och spännande vecka som förutom naturvetenskap även erbjuder andra aktiviteter och många trevliga stunder.

Varför är vi på Björkborn i Karlskoga?

Forskarskolan håAlfredNobel2lls på Alfred Nobels herrgård Björkborn i Karlskoga. Alfred Nobel köpte Bofors Bruk i Värmland två år före sin död. Där hade han sin sommarbostad men han byggde även ett laboratorium på Björkborns herrgård där han jobbade med utveckling av ballistit.

Efter Alfred Nobels död uppstod det tvister om testamentet. Han önskade att det skulle upprättas ett Nobelpris, men det var långt ifrån alla som tyckte att det var en bra ide. Alfred Nobel hade länge varit bosatt utomlands och många ville därför att hans testamente skulle hanteras i Frankrike – då hade det säkerligen inte blivit något nobelpris i Sverige. Men, Nobelprisets räddning blev en bestämmelse inom svensk lag att man skulle anses skriven där man hade sina hästar. Alfred Nobel hade tursamt nog tre hästar installade på Björkborns herrgård och därmed kom testamentet att behandlas i Sverige och Nobelpriset var ett faktum.

zacke

Idag är Alfred Nobels Björkborn ett museum.

Vill du veta mer? 

http://nobelmuseetikarlskoga.se/index.php/alfred-nobel

http://företagsamheten.se/Entreprenorer/Entreprenorer/Alfred-Nobel/