Kontakt

Ansvariga handledare:

Rickard Hedman, SU: kontakt@forskarskolan.se (rickard.hedman@dbb.su.se)

Camilla Lundgren, SU: kontakt@forskarskolan.se (camilla.lundgren@dbb.su.se)