Handledare

Forskarskolan drivs av åtta doktorander och forskare. Vi lägger upp information här om handledarna när det blir klart vilka det blir.

Camilla LundgrenIMG_1465

Doktorand, Stockholms universitet

Vad jobbar du med?  

– Man kan säga att jag är en molekylär fotograf. Jag jobbar med enzym från den bakterien som orsakar tuberkulos. Eftersom den här bakterien är resistent mot många läkemedel så måste vi försöka utveckla nya. Jag försöker få fram en bild av hur de här enzymerna ser ut med hjälp av röntgenkristallografi. Om vi vet hur de ser ut blir det lättare att förstå hur de fungerar och det blir även lättare att designa nya läkemedel.

Vad kommer din laboration att handla om?    

– I min laboration kommer vi karaktärisera ett protein med lite olika biokemiska metoder.

 

mer info kommer…